Wybór najkorzystniejszej oferty – 2018 r.

Prace ogólnobudowlane w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Wykonanie prac ogólnobudowlanych remontowych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: dostawa oleju opałowego do kotłowni budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13 ul. Krakówka 8, 09-401 Płock

Wybór najkorzystniejszej oferty – 2017 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej w roku 2017 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: dostawa oleju opałowego do kotłowni budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13 ul. Krakówka 8, 09-401 Płock

Wybór najkorzystniejszej oferty – 2016 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej w roku 2016 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: dostawa oleju opałowego do kotłowni budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13 ul. Krakówka 8, 09-401 Płock

Wybór najkorzystniejszej oferty – 2015 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:
dostawa oleju opałowego do kotłowni budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13 ul. Krakówka 8, 09-401 Płock
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:
dostawa oleju opałowego do kotłowni budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13 ul. Krakówka 8, 09-401 Płock

Atuty Przedszkola

Przedszkole może liczyć na mocne wsparcie organu prowadzącego, tak w zakresie remontów bazy dydaktycznej, zakupu wyposażenia jak i bieżącego funkcjonowania przedszkola. Nasza placówka położona jest na Radziwiu, Dzielnicy Miasta Płocka na lewym brzegu Wisły. Tereny te zostały włączone do Miasta Płocka 1923 roku, jednak wśród mieszkańców można zauważyć obok tożsamości związanej z Płockiem,  silne przywiązanie do swojej Dzielnicy. Ogromne znaczenie dla tego przywiązania mają instytucje funkcjonujące od wielu lat na Radziwiu, takie jak parafia pw. św. Benedykta, Szkoła Podstawowa nr 5…