PLAN DNIA 3-4 LATKÓW

6.00-8.30 
Schodzenie się dzieci, zabawy tematyczne, rozmowy indywidualne z dziećmi
zabawy ruchowe, muzyczne, konstrukcyjne, teatralne, plastyczne samorzutne
inspirowane przez nauczyciela, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania,
czynności samoobsługowe.
8.30-9.00

Śniadanie, kultura bycia 
podczas posiłków

 

9.00-9.15 
       

Różnorodne formy zajęć obowiązkowych, uroczystości przedszkolne,

zajęcia: język angielski i zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

 

9.30-11.00   
Zabawy na świeżym powietrzu,
spacery, swobodne zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego, obserwacje
przyrodnicze w przypadku nieodpowiedniej pogody, gry i zabawy ruchowe w
salach
11.00-11.30

Przygotowanie do obiadu,
czynności samoobsługowe

 
 

11.30-12.00 

Obiad, kultura bycia podczas
posiłków

 
 

12.00-13.00   
Czynności higieniczne, relaksacja (muzykoterapia,
słuchanie bajek), przygotowanie do leżakowania
 

13.00-14.00

Leżakowanie

 

14.00-14.30   Przygotowanie do podwieczorku,
czynności samoobsługowe
14.30-15.00 
Podwieczorek, kultura bycia
podczas posiłków
15.00-17.00     
    
Zabawy samorzutne, praca
indywidualna z dzieckiem, rozchodzenie się