PLAN DNIA 5-6 LATKÓW

6.00-8.30 

Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach
zainteresowań wg pomysłów dzieci i z niewielkim udziałem nauczyciela. Zabawy
tematyczne, rozmowy indywidualne z dziećmi . Zestaw ćwiczeń porannych.
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, samoobsługowe.
8.30-9.00
 

Śniadanie, kultura bycia 
podczas posiłków

 

9.00-10.00 
 

Zajęcia: język angielski i zajęcia rytmiczno-umuzykalniające i gimnastyka korekcyjna

 

10.00-11.15 
Spacery, wycieczki, zabawy
ruchowe, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, gry i zabawy na Sali
gimnastycznej 
11.15-11.30 

Przygotowanie do obiadu,
czynności samoobsługowe

 
 

11.30-12.00

Obiad, kultura bycia podczas
posiłków

12.00-13.00 
Czynności higieniczne, relaksacja (muzykoterapia,
bajko terapia, słuchanie bajek

13.00-14.00

Religia
14.00-14.30                                      
Przygotowanie do podwieczorku,
czynności samoobsługowe
14.30-15.00 
Podwieczorek, kultura bycia
podczas posiłków
15.00-17.00 
    
Zajęcia z kultury zachowania się
w różnych sytuacjach, zabawy samorzutne, rozchodzenie się dzieci