PLAN DNIA 5-6 LATKÓW

6.00-8.30 

 

Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach
zainteresowań wg pomysłów dzieci i z niewielkim udziałem nauczyciela. Zabawy
tematyczne, rozmowy indywidualne z dziećmi . Zestaw ćwiczeń porannych.
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, samoobsługowe.
8.30-9.00
 
Śniadanie, kultura bycia 
podczas posiłków
 
 
9.00-10.00 
 
Różnorodne formy zajęć
obowiązkowych
 
 
 
 
10.00-11.15 
Spacery, wycieczki, zabawy
ruchowe, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, gry i zabawy na Sali
gimnastycznej Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe na świeżym
powietrzu, gry i zabawy na Sali gimnastycznej
11.15-11.30 


Przygotowanie do obiadu,
czynności samoobsługowe
 
 
 
11.30-12.00

Obiad, kultura bycia podczas
posiłków

12.00-13.00 
Czynności higieniczne, relaksacja (muzykoterapia,
bajko terapia, słuchanie bajek
13.00-14.00

 

Zajęcia indywidualne wspomagające
rozwój dziecka, praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia dodatkowe: rytmika, j.
angielski , gimnastyka korekcyjna, religia.
14.00-14.30                                      
Przygotowanie do podwieczorku,
czynności samoobsługowe
14.30-15.00 
Podwieczorek, kultura bycia
podczas posiłków
15.00-17.00 
   
 
Zajęcia z kultury zachowania się
w różnych sytuacjach, zabawy samorzutne, rozchodzenie się dzieci