Historia Przedszkola

Historia naszej placówki opracowana została na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych oraz przekazów ustnych.

70 lat temu pierwszą siedzibą placówki był budynek Klubu Sportowego „Żeglarz”.

Od 1968 roku Przedszkole w Radziwiu mieściło się przy ulicy Kolejowej 6.

Po powodzi w 1982 roku placówką kierowała Pani Henryka Majewska. Następnie przez trzy kadencje funkcję dyrektora pełniła Pani mgr Elżbieta Wiśniewska.

Od września 2007 roku dyrektorem Miejskiego Przedszkola Nr 13 jest Pani mgr Aneta Olszewska. To za jej kadencji w roku 2010 placówka zyskała nową, nowoczesną siedzibę przy ulicy Krakówka 8.

Położenie naszego przedszkola stwarza doskonałe warunki do częstych spacerów. Nieopodal znajduje się las z możliwością obserwacji przyrody zmieniającej się pod wpływem następujących po sobie pór roku.