Wybór najkorzystniejszej oferty – 2019 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

dostawa oleju opałowego do kotłowni budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13 ul. Krakówka 8, 09-401 Płock