Wybór najkorzystniejszej oferty – 2018 r.

Prace ogólnobudowlane w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

Wykonanie prac ogólnobudowlanych remontowych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

dostawa oleju opałowego do kotłowni budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13 ul. Krakówka 8, 09-401 Płock