Atuty Przedszkola

  • Przedszkole może liczyć na mocne wsparcie organu prowadzącego, tak w zakresie remontów bazy dydaktycznej, zakupu wyposażenia jak i bieżącego funkcjonowania przedszkola.
  • Nasza placówka położona jest na Radziwiu, Dzielnicy Miasta Płocka na lewym brzegu Wisły. Tereny te zostały włączone do Miasta Płocka 1923 roku, jednak wśród mieszkańców można zauważyć obok tożsamości związanej z Płockiem,  silne przywiązanie do swojej Dzielnicy. Ogromne znaczenie dla tego przywiązania mają instytucje funkcjonujące od wielu lat na Radziwiu, takie jak parafia pw. św. Benedykta, Szkoła Podstawowa nr 5 i Miejskie Przedszkole nr 13.
  • Zespół pracowników przedszkola stanowi wielki atut tej placówki edukacyjnej. Mimo pojawiających się kilka lat temu problemów, np. z zaangażowaniem pracowników, w chwili obecnej wśród nauczycieli, ale również wśród pracowników administracji i obsługi można zauważyć energię, motywację i przywiązanie do swojego miejsca pracy.  
  • Dzięki podjętym w ostatnich latach działaniom kadra pedagogiczna przedszkola posiada niekwestionowane, cenne doświadczenie tak w pracy edukacyjnej i  w innych działaniach organizacyjnych takich jak np. prowadzenia aktywnych działań promocyjnych (np. strona internetowa Przedszkola), organizowanie pikników i innych imprez.  
  • Pracownicy  administracji i obsługi są przygotowani do realizacji swoich zadań, ale również nie stanowi ogromnego problemu wdrażanie nowych rozwiązań. Było to widoczne, np. przy wprowadzaniu w Naszym Przedszkolu nowych przepisów w zakresie zbiorowego żywienia. Mimo początkowych drobnych problemów, finalnie pracownicy diametralnie zmienili swoje dotychczasowe nawyki, przyzwyczajenia w pracy  i z powodzeniem wdrożyli nowe rozwiązania z zakresie żywienia dzieci.
  • Przedszkole dorobiło się swoich specyficznych tradycji, czyli urządzanych od wielu lat uroczystości, imprez, ale też wyjazdów (np. zwyczaj wyjazdu całego zespołu pracowników na wyjazd z okazji Dnia Dziecka).
  • Rodzice, ale tez pozostali członkowie rodzin przedszkolaków aktywnie uczestniczą w życiu Przedszkola, np. w organizowanych uroczystościach.
  • Przedszkolna Rada Rodziców aktywnie wspiera działalność statutową Przedszkola nr 13.
  • Rada mieszkańców osiedla „Radziwie” jest zaangażowana w życie przedszkola.