Deklaracja dostępności Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku. Data publikacji strony internetowej: 13.04.2009 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.09.2020 Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne Brak napisów w publikowanych…

„Skąd się biorą produkty ekologiczne”

Szanowni Państwo Nasze przedszkole bierze udział w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Zachęcamy Państwa do udziału w webinarze dotyczącym w/w programu Link: http://bit.ly/GIS_Webinar_dla_rodziców Webinar dla rodziców, udostępniony jest również na stronie internetowej GIS w zakładce programu: https://www.gov.pl/web/gis/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne–nowy-ogolnopolski-program-edukacyjny-dla-przedszkoli