„Wybieraj zdrową żywność” #EUChooseSafeFood – kampania informacyjna

#EUChooseSafeFood: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarny (GIS) rozpoczyna realizację kampanii na temat świadomych wyborów żywieniowych.

  • W Unii Europejskiej naukowcy mają swój wkład i dbają o bezpieczeństwo żywności dając w ten sposób gwarancję, że cała żywność, którą wybieramy w trakcie zakupów została oceniona jako bezpieczna.
  • Ruszyła nowa kampania EFSA #EUChooseSafeFood, która ma na celu uświadomienie konsumentom jak istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności odgrywa nauka. Ma ona również pomóc konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących codziennych wyborów żywieniowych. Dzięki EFSA żywność może być bezpieczna.

Wybór i przygotowanie posiłków dla siebie, przyjaciół lub członków rodziny to duża odpowiedzialność. Danie powinno być nie tylko smaczne i apetyczne, powinniśmy też mieć pewność, że użyte składniki są świeże, a potrawa nie zawiera niepożądanych alergenów, zaś wszystkie użyte produkty były prawidłowo przechowywane i przygotowane – to bardzo dużo czynników do wzięcia pod uwagę!

O bezpieczeństwo żywności, którą spożywają mieszkańcy Europy dba ESFA i jej lokalne odpowiedniki – krajowe urzędy i instytucje naukowe. W Polsce wiele z tych instytucji współpracuje z EFSA i wspiera działania Urzędu. Główny Inspektorat Sanitarny zaangażowany w kampanię EFSA z kolei nadzoruje i kreuje działania mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli.

W trosce o nasze bezpieczeństwo każdego dnia naukowcy zajmują się oceną naukową produktów, analizują ich skład, właściwe znakowanie, sposób przechowywania, terminy przydatności do spożycia. Nadrzędnym celem tej działalności jest zapewnienie bezpieczeństwa – EFSA bada i ocenia produkty spożywcze abyśmy byli spokojni, że nasz wybór jest bezpieczny. Teraz Urząd chce przybliżyć nam kulisy swojej działalności i przedstawić w jaki sposób nauka wspiera nasze codzienne wybory żywieniowe.

Celem nowej, ogólnoeuropejskiej kampanii EFSA, jest zachęcenie Europejczyków do podejmowania świadomych wyborów dotyczących żywności. Poznamy i zrozumiemy kluczową rolę jaką dla bezpieczeństwa żywności odgrywają naukowcy i nauka. Począwszy od wsparcia w rozszyfrowaniu etykiet, zrozumieniu zasad dot. stosowania substancji dodatkowych w żywności, po informacje z jakiego powodu surowe ziemniaki nie powinny być przechowywane w lodówce – kampania przybliży konsumentom praktyczne informacje.

„To ważna inicjatywa, która powinna wzmocnić zaufanie konsumentów do systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Kampania podkreśla kluczową rolę stałej współpracy między EFSA, organizacjami konsumenckimi, producentami żywności i społeczeństwem obywatelskim, a także instytucjami naukowymi oraz krajowymi organami ds. bezpieczeństwa żywności, takimi jak GIS. Obywatele UE muszą wiedzieć, że mogą ufać spożywanej przez siebie żywności, niezależnie od tego, gdzie w Europie się znajdują. Przybliżamy naszą pracę, pokazujemy, że wszystkie produkty powinny spełniać określone wymagania, a te które nie spełniają norm zostają wycofane z półek. Każdy z nas powinien mieć pewność, że udając się na zakupy i sięgając po konkretny produkt ma gwarancję bezpieczeństwa, a właściwe procedury i badania potwierdziły, że dany produkt spełnia wszelkie wyśrubowane wymogi. Zaś w przypadku nieprawidłowości – zostanie pilnie wycofany.” – wyjaśnia Krzysztof Saczka wz. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Kampania skierowana jest przede wszystkim do obywateli Europy w wieku 25-45 lat i ma na celu wyjaśnienie roli EFSA w tworzeniu europejskich przepisów chroniących konsumentów i cały łańcuch żywnościowy.

Zestaw narzędzi #EUChooseSafeFood zawierający wizualizacje, krótkie filmy i posty w mediach społecznościowych w różnych językach jest dostępny na stronie internetowej kampanii, ułatwiając organom krajowym i stowarzyszeniom zaangażowanie się w akcję.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Jasińska
tel. 500 002 429
e-mail: aleksandra.jasinska@247.com.pl

O EFSA

EFSA jest europejskim Urzędem finansowanych przez Unię Europejską, który działa niezależnie od europejskich instytucji ustawodawczych i wykonawczych (Komisji, Rady, Parlamentu) oraz państw członkowskich UE.

Urząd został powołany w 2002 r. w następstwie serii kryzysów żywnościowych z końca lat 90-tych i ma stanowić źródło doradztwa naukowego oraz komunikacji w zakresie zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym. Urząd został prawnie ustanowiony przez UE na mocy ogólnego prawa żywnościowego – rozporządzenia 178/2002.

O GIS

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) to centralny urząd administracji rządowej obsługujący Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów. Dotyczy to m.in. bezpieczeństwa żywności.

GIS nadzoruje i kreuje działania mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli. Zadaniem urzędu jest minimalizowanie skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na życie obywateli m.in. poprzez informowanie, aktywizowanie i edukowanie.