ZAPISY NA DYŻURY WAKACYJNE

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że zapisy na dyżury wakacyjne odbywać się będą tylko za pomocą systemu informatycznego. 

Uruchomienie systemu informatycznego nastąpi 8 czerwca 2022 r. o godz. 10.00, natomiast zamknięcie 15 czerwca 2022 r. o godz.15.00.

W tym okresie Rodzice będą mieli możliwość wypełniania wniosków.
Wniosek dostępny będzie na stronie naborowej www.ppo.zjoplock.plw zakładce Rekrutacje

Dyżur wakacyjny w danym przedszkolu trwa dwa tygodnie. W Płocku ustalone zostały cztery okresy dyżurów wakacyjnych:

  • od 1 lipca 2022 r. do 17 lipca 2022 r.,
  • od 18 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.,
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 14 sierpnia 2022 r.,
  • od 16 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Na każdy okres dyżuru wakacyjnego zainteresowany nim Rodzic musi złożyć oddzielny wniosek. Zapisy będą się odbywały jednocześnie, zarówno dla dzieci z danego przedszkola, jak i z pozostałych przedszkoli. W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci uczęszczające do danego przedszkola, a jeśli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami zostaną przyjęte także dzieci z innych przedszkoli. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dostępna będzie w dniu 20 czerwca 2022 r. od godziny 12.00. indywidualnie dla Rodzica, na stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie hasła. 

     Po ogłoszeniu wyników, w przypadku zakwalifikowania, należy elektronicznie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w terminie do 22 czerwca 2022 r. do godz.10.00. Rodzic nie musi udawać się do przedszkola, wszystko odbywa się zdalnie.Potwierdzenie woli przez rodzica zakwalifikowanego dziecka jest jednoznaczne z przyjęciem na dyżur wakacyjny w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z  wyznaczonego miejsca.

Poniżej harmonogram dyżurów wakacyjnych.