Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination ImagiNation

Nauczycielki naszego przedszkola Olga Pesta, Agata Mikos i Agnieszka Jaworska od 2018 roku pełnią funkcję ekspertów punktujących wyzwania drużynowe podczas corocznej Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności Destination ImagiNation. Olimpiada w roku 2018 i 2019 odbyła się w Hali Stulecia we Wrocławiu. W roku 2020 olimpiada miała charakter on-line z powodu pandemii COVID – 19. W olimpiadzie biorą udział uczestnicy z całej Polski oraz drużyny zagranicznych m.in.z Chin, Meksyku, Ukrainy i Grecji. Program Destination Imagination działa w Polsce od ponad 13 lat, a zaangażowanych jest w niego prawie 200 szkół i placówek edukacyjnych oraz 370 pedagogów. Chodzi w nim o nauczenie dzieci i młodzieży twórczego podejścia do problemów, pracy w grupie, komunikowania się, zarządzania zasobami, tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Nauczycielki Olga Pesta, Agata Mikos i Agnieszka Jaworska były ekspertkami wyzwania dla Wschodzących Gwiazd, czyli przedszkolaków.