Misja, Wartości i Wizja

Misja

Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku ma tak funkcjonować, aby gwarantować dzieciom bajkowe doświadczenia w ich dzieciństwie, do których będzie się wracało w najlepszych  wspomnieniach.

Nasze wartości

Wizja

W ramach prac nad wypracowaniem koncepcji rozwoju i funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku, na podstawie przedstawionych wyżej wartości, w zgodzie z zaproponowaną misją  wypracowaliśmy następujące sformułowanie wizji przedszkola. Celem naszej pracy jest to, aby Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku było jedną z najbardziej przyjaznych instytucji, z jakim dzieci spotkały się na swojej drodze rozwojowej. W toku wypracowywania tej koncepcji analizowaliśmy, jakie skojarzenia u starszych dzieci –  absolwentów przedszkola, ale także osób dorosłych tworzy postać Misia Uszatka, postaci wymienionej w nazwie Naszego Przedszkola. Z przeprowadzonych wywiadów wynikało, że oglądanie, czytanie opowieści o „Misiu z klapniętym uszkiem”  kojarzy się z radością, uśmiechem, ale również, zapewne ze względu na spokojny charakter tej postaci, z  bezpieczeństwem. Przytaczanie wspomnień Misia Uszatka było bardzo miłe dla moich rozmówców, bardzo powtarzalną reakcją był sentyment, tęsknota do tych chwil dzieciństwa, kiedy dzieci obcowały z tą postacią.

Podejmujemy określone działania, aby wspomnienia pobytu w przedszkolu rodziły podobne sentymenty u osób, które korzystały z jego usług. Z analizowanych na potrzeby niniejszej koncepcji wartości, wynikło, że tak dla mnie, jak i dla wielu innych członków społeczności przedszkolnej, bardzo ważną kwestią jest poczucie bezpieczeństwa dzieci i tworzenie dla nich radosnych, służących ich rozwojowi doświadczeń.