Zaproszenie do składania oferty cenowej wykonanie prac związanych z usunięciem przyczyn i skutków zniszczonych ścian wewnętrznych, powstałych w wyniku pracy windy kuchennej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku

Wybór najkorzystniejszej oferty – 2018 r.

Prace ogólnobudowlane w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Wykonanie prac ogólnobudowlanych remontowych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: dostawa oleju opałowego do kotłowni budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13 ul. Krakówka 8, 09-401 Płock