Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: dostawa oleju opałowego do kotłowni budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13 ul. Krakówka 8, 09-401 Płock

Zaproszenie do składania oferty cenowej wykonanie prac związanych z usunięciem przyczyn i skutków zniszczonych ścian wewnętrznych, powstałych w wyniku pracy windy kuchennej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku