Regulamin rekrutacji 2022/2023

Szanowni Państwo, Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023”w terminie od 28 lutego  do 7 marca 2022 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna będzie również do pobrania na stronie urzędu. Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 14 marca 2022 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po…