Deklaracja dostępności Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku. Data publikacji strony internetowej: 13.04.2009 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.09.2020 Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne Brak napisów w publikowanych…

#PomocdlaJemenu

Miejskie Przedszkole Nr 13 Misia Uszatka w Płocku razem z UNICEF świętuje Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka #PomocdlaJemenu Dzieci, Rodzice, Nauczyciele – cała społeczność Miejskiego Przedszkola Nr 13 Misia Uszatka w Płocku bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. To szczególny dzień, w którym oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa. 20. listopada dzieci, młodzież, a także dorośli jednoczą się w działaniu i podejmują inicjatywy, których celem jest okazanie solidarności z najmłodszymi na świecie, których prawa…