Podziękowania

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13 „Misia Uszatka”w Płocku składają serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość, współpracę oraz uatrakcyjnienie Obchodów Dnia Rodzinki w Naszym Przedszkolu. Dziękujemy Pani Teresie Kijek Radnej Miasta Płocka oraz Panu Tomaszowi Kominkowi Radnemu Miasta Płock.Radzie Mieszkańców Osiedla Radziwie pani Małgorzacie Łakomy oraz pani Grażynie Kępczyńskej.Szczególne podziękowania dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Płocku pod kierownictwem pani Małgorzaty Sekuły. Dziękujemy Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Płocku.Dziękujemy Panu Romanowi Matuszewskiemu oraz Panu Andrzejowi Kowalczykowi .Dziękujemy Szkole Językowej – Leader School w Płocku.