Europejski Tydzień Ruchu Move Week

W tym roku nasza placówka bierze udział w trzynastej edycji Europejskiego Tygodnia Ruchu MOVE Week. Jest to globalne wydarzenie, które promuje korzyści płynące z aktywnego stylu życia. Z tego też powodu w placówce zostaną zorganizowane wydarzenia sportowo-ruchowe. W ten sposób będziemy zachęcać dzieci do angażowania się w dowolne formy aktywności.