Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych


Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej – dowolną techniką, która obrazowałaby –

to co dziecko widzi w swojej wyobraźni gdy patrzy na literkę E

lub co się kojarzy dziecku z brzmieniem lub/i kształtem litery G

lub co się kojarzy dziecku z brzmieniem lub/i kształtem litery F

Konkurs organizowany jest w duchu bajek o Krusiach z Morawskiego Wzgórza – Krusie występują na plakacie jako osoby ogłaszające konkurs i to książki z Krusiami są nagrodami w konkursie.

Konkurs ma na celu popularyzację idei skojarzeń w zapamiętywaniu liter na etapie przedszkolnym.
Oceniane będzie nie tylko wykonanie, ale i pomysł – tj. ciekawy przedmiot na daną literę, który swoim wyglądem na rysunku przypomina daną literę lub/i którego brzmienie zaczyna się na daną literę.

Nasz facebook @MamaKrusia

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres e-mail : morawskiekrusie@gmail.com do 30 czerwca 2022
W wiadomości e-mail należy zamieścić:
Zdjęcie całej pracy konkursowej w formacie JPG
Informacje o autorze : imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania
Tytuł pracy konkursowej z określeniem litery, którą Uczestnik wybrał do zobrazowania.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika oraz jego adres e-mail.
Skan/zdjęcie – zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział Uczestnika w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu na stronie www.krusiopomagajezom.pl