Ankieta dot. Badania Klimatu Rowerowego

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dot. Badania Klimatu Rowerowego w mieście Płock.       

https://rowerowyklimat.pl/samorzady