Zapisy na dyżury wakacyjne

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że zapisy na dyżury wakacyjne odbywać się będą tylko za pomocą systemu informatycznego.
Uruchomienie  29 maja 2023 r. godz. 10.00,
Zamknięcie    2 czerwca 2023 r. godz.15.00.

W tym okresie Rodzice będą mieli możliwość wypełniania wniosków.

Wniosek dostępny będzie na stronie naborowej www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje.

        Dyżur wakacyjny w danym przedszkolu trwa dwa tygodnie. W Płocku ustalone zostały cztery okresy dyżurów wakacyjnych:

  • od 3 lipca 2023 r. do 14 lipca 2023 r.,
  • od 17 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.,
  • od 1 sierpnia 2023 r. do 14 sierpnia 2023 r.,
  • od 16 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Na każdy okres dyżuru wakacyjnego zainteresowany nim Rodzic musi złożyć oddzielny wniosek.


       Zapisy będą się odbywały jednocześnie, zarówno dla dzieci z danego przedszkola, jak i pozostałych przedszkoli. W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci uczęszczające do danego przedszkola, a jeśli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, zostaną przyjęte także dzieci z innych przedszkoli. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

       Informacja
o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dostępna będzie w dniu 12 czerwca 2023 r. od godziny 12.00 indywidualnie dla Rodzica, na stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie hasła.


       Po ogłoszeniu wyników, w przypadku zakwalifikowania, należy elektronicznie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w terminie do 14 czerwca 2023 r. do godz. 12.00. Rodzic nie musi udawać się do przedszkola, wszystko odbywa się zdalnie.

Potwierdzenie woli przez rodzica zakwalifikowanego dziecka jest jednoznaczne z przyjęciem na dyżur wakacyjny w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z wyznaczonego miejsca.