Zajęcia dodatkowe


Zajęcia finansowane przez

Urząd Miasta Płocka:


Gimnastyka korekcyjna
mgr Małgorzata Graczyk


Terapia pedagogiczna

mgr Henryka Wiśniewska


Logopedia

mgr Agnieszka Jaworska

mgr Marta Zygadło

mgr Olga PestaUdział w koncertach Płockiej Orkiestry Symfonicznej

(raz w miesiącu - 6-latki)


Religia
mgr Marzenna Matkowska

Ponadto oferujemy:


- udział w zajęciach dydaktycznych w Muzeum Mazowieckim, Diecezjalnym     

(wg. harmonogramu)

- udział w zajęciach dydaktycznych w bibliotece (Filia nr 1)
- udział w zajęciach dydaktycznych w ogrodzie zoologicznym
- cykliczne spotkania z pracownikami Straży Miejskiej i Policji
- udział w licznych konkursach, przeglądach, festiwalach twórczości itp.
- wycieczki turystyczno-krajoznawcze i edukacyjne
- korzystanie z pomocy specjalistów (pedagoga, psychologa, logopedy)
  z Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2

- kontynuacja programu powszechnej dwujęzyczności "Baby Beetles", 

program nauczania języka angielskiego "English for kids".


Nauczyciel komunikując się z dziećmi codziennie

podczas codziennych czynności posługuje się dwoma językami.

Dzień w przedszkolu podzielony jest pomiędzy język polski

a język angielski. Zajęcia z nauki języka angielskiego

odbywają sie w grupach dzieci 5,6 letnich dwa

razy w tygodniu po 0,5 godziny.


Działają u nas dodatkowe zajęcia edukacyjne,

koła zainteresowań, dzięki którym dzieci mogą

poszerzać swoje zainteresowania:


- Język angielski:  mgr Katarzyna Pietrzak
- Przedszkolne Koło LOP: mgr Henryka Wiśniewska
- Koło Plastyczne: mgr Beata Chyba
- Taniec i rytmika: mgr Agata Mikos

- Małe Zuchy: Milena Stańczak

- Koło Informatyczne: mgr Olga Pesta