RODO

 
             Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

             IWONA PAKUŁA
           E-MAIL: IWONA.PAKULA@ZJOPLOCK.PL
           TEL. 24/ 367-89-33
 
 
 
           KLAUZULA  INFORMACYJNA  DO  OŚWIADCZENIA