Rekrutacja 2020/2021

 
     REKRUTACJA 2020/2021
   
   SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI

     UWAGA!!!  ZMIANY DOTYCZĄCE REKRUTACJI
    

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się w poniedziałek 16 marca 2020 roku.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo

zarówno rodziców, jak i pracowników przedszkoli, prosimy o złożenie wniosku wyłącznie

drogą elektroniczną za pomocą systemu informatycznego NABO.


Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. O kwalifikacji dziecka do przedszkola 

NIE DECYDUJE KOLEJNOŚC ZŁOŻENIA WNIOSKU. Ogólne zasady rekrutacji,

harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz kryteria

brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są w zakładce 

 Edukacja - nabór do przedszkoli


Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się

na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021

prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO.

1.    System NABO zostanie uruchomiony 16 marca 2020 roku o godz. 9.00

W trosce o bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników przedszkoli

zalecamy wypełnienie wniosków w miejscu zamieszkania, bez angażowania

pracowników  przedszkoli.


2.    Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć problemy w korzystaniu z systemu,

otrzymają pomoc w każdym przedszkolu, jednak będą obsługiwane przez pracowników przedszkola

wyłącznie pojedynczo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego i zaleceniami

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


3.    Formularz „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/21"

jest dostępny w zakładce "nowy wniosek" ( www.ppo.zjoplock.pl  Rekrutacje-Przedszkola).

RodzIc wybiera "wypełnij nowy wniosek". Po wypełnieniu wniosku i ustaleniu hasła Rodzic

będzie mógł logować się do systemu NABO, w celu otrzymywania informacji związanych

z rekrutacją.


4.    Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg. preferencji.


5.    Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami

potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru. 

Zalecamy, aby gotowe formularze przesłać:
- skanem pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail przedszkola pierwszego wyboru lub,
- pocztą na adres przedszkola pierwszego wyboru lub,
- złożyć osobiście dopiero po otwarciu przedszkoli dla dzieci - od 26 marca 2020 r.
Ewentualne błędy będą możliwe do poprawienia podczas weryfikacji wniosku.


6.    Pełna oferta każdego przedszkola dostępna jest na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl

a także na stronie naborowej. Wśród przedszkoli znajduje się również 6 przedszkoli

z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.