Powiatowy konkurs plastyczny - "Jesienne wędrówki Misia Uszatka"

   

        Dnia 30.11.2016 r. o godz. 10.00 w Miejskim Przedszkolu Nr 13 w Płocku

                                   odbyło się uroczyste wręczenie nagród

               dzieciom biorącym udział w Powiatowym konkursie plastycznym

                                   pt. "Jesienne wędrówki Misia Uszatka".


           Wyniki Powiatowego konkursu plastycznego

                 pt. "Jesienne wędrówki Misia Uszatka"


I miejsca:

Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jasia i Małgosi

dziecko: Nikola Zubek

 nauczyciel: Anna Kierzkowska

 

Miejskie Przedszkole nr 11

Dziecko: Alicja Ambroziak

Nauczyciel: Elżbieta Jasińska

 

Miejskie Przedszkole nr 27

Dziecko: Alicja Ulińska

Nauczyciel: Barbara Jarzębowska

Ewa Walaszek


II miejsca

Miejskie Przedszkole nr 12

Dziecko: Lena Kamińska

Nauczyciel: Emilia Banasiak

 

Miejskie Przedszkole nr 10

Dziecko: Iga Bojarowska

Nauczyciel: Dorota Pachalec


Miejskie Przedszkole nr 34

Dziecko: Krystian Machaj

Nauczyciel: Maria Białaszek

 

III miejsca

Miejskie Przedszkole nr 13

Dziecko: Karolina Michalska

Nauczyciel: Agnieszka Jaworska

 

Miejskie Przedszkole nr 21

Dziecko: Zuzanna Grabarczyk

Nauczyciel: Grażyna Karulewska

Anna Bornińska


Przedszkole Samorządowe w Bodzanowie

Dziecko: Julita Kalińska

Nauczyciel: Magdalena Wiśniewska

 

Miejskie Przedszkole nr 1 im. M. Macieszyny

Dziecko: Sandra Dankiewicz

Nauczyciel: Longina Gawska


Wyróżnienia

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego

w Wyszynie

Dziecko: Wiktoria Bornińska

Nauczyciel: Małgorzata Kapuścińska

Anna Drzewoszewska

 

Miejskie Przedszkole nr 5

Dziecko: Monika Korpowska

Nauczyciel: Sylwia Drozdowska

 

Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 15

Dziecko: Zofia Jakubowska

Nauczyciel: Katarzyna Seklecka

 

Udział

Miejskie Przedszkole nr 14

Dziecko: Zuzanna Rekus

Nayczyciel: Agnieszka Siemieniako

 

Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 33

Dziecko: Anna Misiak

Nauczyciel: Agnieszka Krysiak

 

Miejskie Przedszkole nr 8

Dziecko: Sandra Graczyk

Nauczyciel: Agnieszka Rypińska

 

Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 31

Dziecko: Witold Strzelecki

Nauczyciel: Dorota Nowicka

Elżbieta Ożuk

 

Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie

Samorządowe Przedszkole

Dziecko: Adam Papieżyński

Nauczyciel: Małgorzata Matyjasik–Pochwatka

 

Miejsko- Gminne Przedszkole w Drobinie

Dziecko: Aleksandra Piasecka

Nauczyciel: Bogumiła Cecelska

 

Przedszkole Samorządowe

Im. Króla Maciusia Pierwszego

Dziecko: Alan Głażewski

Nauczyciel: Teresa Michalska

 

Miejskie Przedszkole nr 25

Dziecko: Wojciech Marzewski

Nauczyciel: Anna Kacprzak- Bablikow

 

Miejskie Przedszkole nr 29

Dziecko: Emilia Kaczmarczyk

Nauczyciel: Małgorzata Piegat

Małgorzata Kaczmarek