Plan dnia


 

                      PLAN DNIA 3-4 LATKÓW

 

6.00-8.30 - Schodzenie się dzieci, zabawy tematyczne, rozmowy indywidualne z dziećmi zabawy ruchowe, muzyczne, konstrukcyjne, teatralne, plastyczne samorzutne inspirowane przez nauczyciela, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe.

8.30-9.00 - Śniadanie, kultura bycia  podczas posiłków

9.00-9.15 - Różnorodne formy zajęć obowiązkowych, uroczystości przedszkolne

9.30-11.00 - Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, swobodne zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego, obserwacje przyrodnicze w przypadku nieodpowiedniej pogody, gry i zabawy ruchowe w salach

 

11.00-11.30 - Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe

11.30-12.00 - Obiad, kultura bycia podczas posiłków.

 

12.00-13.00 - Czynności higieniczne, relaksacja (muzykoterapia, słuchanie bajek), przygotowanie do leżakowania

13.00-14.00 - Leżakowanie

14.00-14.30 - Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe

14.30-15.00 - Podwieczorek, kultura bycia podczas posiłków

15.00-17.00 - Zabawy samorzutne, praca indywidualna z dzieckiem, rozchodzenie się


                        PLAN DNIA 5-6 LATKÓW


6.00-8.30 - Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań wg pomysłów dzieci i z niewielkim udziałem nauczyciela. Zabawy tematyczne, rozmowy indywidualne z dziećmi . Zestaw ćwiczeń porannych. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, samoobsługowe.

 

8.30-9.00 -Śniadanie, kultura bycia  podczas posiłków

 

9.00-10.00- Różnorodne formy zajęć obowiązkowych.

 

10.00-11.15 - Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, gry i zabawy na Sali gimnastycznej

 

11.15-11.30 - Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe

 

11.30-12.00 - Obiad, kultura bycia podczas posiłków.

 

 12.00-13.00 -Czynności higieniczne, relaksacja (muzykoterapia, bajko terapia, słuchanie bajek)

 

13.00-14.00 - Zajęcia indywidualne wspomagające rozwój dziecka, praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia dodatkowe: rytmika, j. angielski , gimnastyka korekcyjna, religia.

 

14.00-14.30 -Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe

 

14.30-15.00 - Podwieczorek, kultura bycia podczas posiłków

 

15.00-17.00 - Zajęcia z kultury zachowania się w różnych sytuacjach, zabawy samorzutne, rozchodzenie się dzieci