Jubileusz 30-lecia Miejskiego Przedszkola Nr 13

 

                

             Dnia 14 listopada 2013 r. odbyło się
          30
-lecie naszego przedszkola.
            Okazją było nadanie nazwy bohatera
            dobranocki sprzed lat Misia Uszatka.
         
                   

                     Jubileusz był bardzo uroczysty. Wśród zaproszonych gości była Pani Elżbieta Gapińska poseł na Sejm RP, Pan Andrzej Nowakowski - Prezydent Miasta Płocka, Pan Roman Siemiątkowski z-ca Prezydenta Miasta Płocka, Pani Anna Pietrzak Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie delegatura w Płocku wraz z Panią Barbarą Kubacką - wizytator. Pan Marek Bębenista Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka, Dyrektor Pan Maciej Krzemiński Dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych Jednostki Budżetowej z Panią Haliną Rycharską główną księgową i innymi przedstawicielami Zarządu Jednostek Oświatowych Jednostki Budżetowej, Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Miasta i dawni pracownicy przedszkola.

   Prezydent gratulował wyboru patronu i z tej okazji obdarował wszystkie dzieci pluszowymi misiami.

   Atrakcją dla wszystkich gości był występ przedszkolaków "Bal u Misia Uszatka", którego bohaterem był sam Miś Uszatek. Nazwę placówki odzwierciedlały dekoracje wnętrz przedszkola.
     Zaproszeni goście również otrzymali upominki w postaci jubileuszowych długopisów. Z okazji nadania nazwy przedszkola Misia Uszatka opracowaliśmy hymn przedszkola oraz charakterystyczne logo.

   Pragniemy równiez doposażyć każdą salę w zabawki pomoce dydaktyczne i inne akcesoria związane z tym sympatycznym misiem. Naszym marzeniem jest również nawiązanie kontaktu z innymi przedszkolami z całej Polski , które noszą nazwę tego bajkowego bohatera.

    Twórcza praca z dziećmi pozwoliła w dużym stopniu przybliżyć pozytywne wartości wypływające z bajek o Misiu Uszatku.
    Mamy nadzieję, że zakorzenią się w osobowościach naszych dzieci co pozwoli być im w przyszłości mądrymi, dobrymi i wrażliwymi ludźmi.